Znak Zodiaku

Długa jest droga, która wiodła od fazy niesfornego Barana do frasobliwych Ryb. A przecież wyznacza zaledwie jeden skręt spirali znaków zodiaku.

Każdy człowiek, mniej lub bardziej świadomie, podąża tą drogą, inaczej i w innym czasie pokonując poszczególne zakrę­ty tej spirali (znak zodiaku).

horoskop dzienny - znak zodiaku

Obrazowo tak to właśnie wyglą­da, bo szczegółowa prezentacja tych spraw da­leko wykracza poza cele i ramy niniejszych esejów. Chodzi więc o przybliżenie charakteru poszczególnych odcinków tej drogi, wyznaczających fazy zodiakalnego roz­woju. Nie zaś ludzi, którzy na odcinku takim (czyli znaku zodiaku) przyszli na świat. Archetyp literacki, a więc fikcyjna postać, rzadziej konkretny czło­wiek, najwierniej symbolizował specyfikę poszczególnych etapów (faz cy­klu). Jeśli znak zodiaku jest konstrukcją uniwersalną i charakteryzuje go spójność dwunastu faz podzielonych wedle żywiołów i jakości. Taką samą spójność re­lacji muszą wykazywać postaci literackie, i to niezależnie od czasu i miejsca powołania ich do życia. A więc obszaru kulturowego i konkretnych warunków historycznych, oraz języka, którym posługiwał się pisarz.

Jeśli znak zodiaku posiada właściwości geometryczne, a tak jest w rzeczywistości, to relacje wewnątrz wszystkich trójkątów (trygonów) dla poszczególnych żywiołów (fazy co 120° ) – ognistego (Baran, Lew, Strzelec), powietrznego – (Bliźnięta, Waga, Wodnik), ziemskiego – (Byk, Panna, Koziorożec) i wodne­go – (Rak, Skorpion, Ryby) powinny być w pełni harmonijne.

Natomiast kontakty między żywiołami powinny odbywać się zgodnie z zasadą, że fazy ogniste i powietrzne wspierają się, a więc w części przynajmniej harmonizują ze sobą; to samo można powiedzieć o fazach ziemskich i wodnych (sekstyle). Natomiast pierwsza grupa (ogniste i powietrzne) pozostają w rozwojowym konflikcie (relacje nieharmonijne — kwadratury) z grupą drugą (ziemskie i wodne). Przypominamy też, że oprócz podziału na żywioły w znakach zodiaku wyró­żniamy trzy jakości, zwane również kwadratami. Obejmujące fazy odległe od siebie o 90° i 180° — kardynalne (Baran, Rak, Waga, Koziorożec). stałe (Byk, Lew, Skorpion, Wodnik) i zmienne (Bliźnięta, Panna, Strzelec, Ryby). Każda jakość obejmuje więc relacje nieharmonijne (90°) i układ faz spolary­zowanych ze sobą (180°) o kooperacyjno-konfliktowym oddziaływaniu na sie­bie. Relacje wewnątrz żywiołów są więc harmonijne, wewnątrz kwadratów — nie.

horoskop dzienny

Ponadto znak zodiaku w pierwszych sześciu fazach charakteryzuje się następującymi procesami:

istnieć (Baran), posiadać (Byk), informować (Bliźnięta), zabezpieczać (Rak), rozwi­jać (Lew), transformować (Panna) i dotyczą one rozwoju indywidualnego. Sześć następnych (Waga – Ryby) funkcjonuje odpowiednio według tego samego schematu. Jednakże — na co wskazujemy — związanych jest z rozwojem społecznym i takimiż konsekwencjami podejmowanych działań.

Fazy znaków zodiaku dzielimy na : Faza I (Baran), Faza II (Byk), Faza III (Bliźnięta), Faza IV (Rak), Faza V (Lew), Faza VI (Panna), Faza VII (Waga), Faza VIII (Skorpion), Faza IX (Strzelec), Faza X (Koziorożec), Faza XI (Wodnik), Faza XII (Ryby)

Koniec istotnej powtórki z teorii znaków zodiaku.