Planety symbolizują organiczne funkcje, które odnajdujemy we wszy­stkich formach życia istniejących na Ziemi. Nie oznacza to jednak, że bezpo­średnio wpływają na procesy zachodzące w organizmie ludzkim w sposób wyłączny i całkowity. Planety, łącznie ze Słońcem i Księżycem, stanowią podstawowy element astrologicznego...