Miesiąc: Czerwiec 2019

Znaki Zodiaku Daty i Informacje

Zwrot „znaki zodiaku” związany jest z tradycyjnym, statycznym opisem zjawisk, „faza Zodiaku” zaś nawiązuje do ujęcia dynamicznego, nowocześ­niejszego i procesualnego. Oto krótki opis Znaki Zodiaku Daty i Informacje. Znaki zodiaku ukierunkowują „energie” symbolizowane przez poszczegó­lne obiekty naszego Układu Słonecznego i nadają...