Znaki Zodiaku Daty i Informacje

Zwrot „znaki zodiaku” związany jest z tradycyjnym, statycznym opisem zjawisk, „faza Zodiaku” zaś nawiązuje do ujęcia dynamicznego, nowocześ­niejszego i procesualnego. Oto krótki opis Znaki Zodiaku Daty i Informacje. Znaki zodiaku ukierunkowują „energie” symbolizowane przez poszczegó­lne obiekty naszego Układu Słonecznego i nadają...

Znak Zodiaku

Długa jest droga, która wiodła od fazy niesfornego Barana do frasobliwych Ryb. A przecież wyznacza zaledwie jeden skręt spirali znaków zodiaku. Każdy człowiek, mniej lub bardziej świadomie, podąża tą drogą, inaczej i w innym czasie pokonując poszczególne zakrę­ty tej spirali (znak...